Lịch sử thuê account | Biến động số dư

Nếu sai mật khẩu hay cần code hoặc acc không đúng với mô tả. Vui lòng liên hệ ngay với Fanpage để được hoàn tiền.

Không sử dụng hack cheat, hay share nick cho người khác. Nếu bị phát hiện, tài khoản của bạn sẽ bị khóa.

ID Tài khoản Mật khẩu Thông tin Còn